Aantal scheidingen gelijkgebleven, meer gezagszaken in 2017

In 2017 hebben rechters circa 35.000 echtscheidingsprocedures afgehandeld. Hiermee is het aantal ten opzichte van 2016 zo goed als gelijk gebleven. Het aantal gezagszaken is echter wel sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Van het totaal aantal echtscheidingsprocedures in 2017 was ongeveer 65% op gemeenschappelijk verzoek. In ongeveer 20 procent van de zaken ging het om een eenzijdig verzoek zonder tegenspraak, in circa 14 procent van de gevallen betrof het een eenzijdig verzoek met tegenspraak. Het aantal voorlopige voorzieningen die door de rechter worden getroffen als de partners het niet eens kunnen worden over bepaaldezaken is gedaald. In 2017 ging het om 3.900 zaken.

Gezamenlijk gezag

Waar bijvoorbeeld het aantal rechtszaken over partneralimentatie al jaren daalt 1.200in 2016, 1.100 in 2017 stijgt het aantal gezagszaken. In 2016 ging het om 6.400 zaken, in 2017 om 6.600. De stijging komt met name door een toename van het aantal verzoeken over gezamenlijk gezag en gezag door een ouder.

Kinderalimentatie

Na een piek van het aantal afgehandelde gerechtelijke procedures over kinderalimentatie in 2013, daalt dit aantal ieder jaar gestaag. In 2017 bleef het aantal zaken steken op 6.800. Daarbij ging het om bijna 3.400 vaststellingsverzoeken en ruim 3.400 wijzigingsverzoeken. Ook het aantal familiezaken dat door de rechter naar mediation is verwezen, daalt al sinds 2013 en komt voor 2017 op bijna 1.700.

Origineel artikel lezen? Klik hier.