Een dagvaarding

U bent gedagvaard en u moet voor de rechter verschijnen.
Een eventuele rechtszitting kost u veel geld, als de schuldeiser door de rechter in het gelijk wordt gesteld. Om dit te voorkomen dient u uw schuld voor de zittingsdag betalen.

Bent u het niet eens met de vordering

Als u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u zich verdedigen bij de in de dagvaarding genoemde rechter. Dit kan zijn:

  • de kantonrechter: Bij hem kunt u zelf mondeling of schriftelijk verweer voeren.
    Bij schriftelijk verweer dient u dit verweer bij voorkeur vooraf schriftelijk bij de kantonrechter aan te leveren. U hoeft dan zelf niet bij de rechtszitting aanwezig te zijn (dat mag uiteraard wel).
  • bij de rechtbank of het gerechtshof: kunt u alleen door middel van een advocaat verweer voeren. Het is aan te raden direct na de dagvaarding contact op te nemen met een advocaat.

Wanneer u na het verkrijgen van het vonnis niet (geheel) binnen de beveltermijn heeft betaald, dan kan een schuldeiser beslag laten leggen op bijvoorbeeld uw inboedel/auto of inkomen/banktegoeden.

In geval van huurschuld kunnen wij ook de woning ontruimen indien de rechter dat heeft bepaald. Alle kosten gemoeid met deze fase komen eveneens voor uw rekening.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze begrippenlijst”.