No Cure No Pay incasso

Op individuele basis bieden wij onze cliënten voor het incasseren van hun facturen de No Cure No Pay methode aan. Wij maken hiertoe vooraf schriftelijke afspraken met u.

Indien uw incasso-opdracht op basis van deze methode wordt uitgevoerd en er wordt niets geïncasseerd hoeft u geen kosten te voldoen. Dit geldt overigens alléén voor de minnelijke fase, dus niet voor de gerechtelijke fase en eventuele executiefase indien er (in overleg met u) tot het opstarten van een gerechtelijke procedure is overgegaan.

Als uw facturen in de minnelijke fase worden geïncasseerd ontvangt u het bedrag van uw facturen en komen de incassokosten en rente ons als vergoeding toe.

Voor meer informatie kunt u hier onze leaflet “No Cure No Pay Incasso” downloaden.

Voor de reguliere incassoafspraken verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die u via deze site kunt downloaden. Onze algemene voorwaarden zijn ook op de genoemde No Cure No Pay variant van toepassing.