Beslag op banktegoed

Indien er beslag op uw banktegoeden is gelegd, dan kan het zijn dat uw bank u hiervoor kosten in rekening gaat brengen. Omdat dit een gevolg is van de overeenkomst tussen u en uw bank, kunnen wij daar niets aan veranderen.
Voor het treffen van een (aanvullende) regeling indien het beslag niet toereikend is gebleken kunt u met ons contact opnemen.

Beslagvrije voet

Het berekenen van de beslagvrije voet wordt door de gerechtsdeurwaarder gedaan aan de hand van alle bij hem bekende gegevens. Het is dus zaak dat u alle gevraagde gegevens ter beschikking stelt.
Mocht u de gevraagde gegevens niet volledig verstrekken, dan kan het zijn dat er een wettelijke sanctie wordt toegepast. U kunt zelf ook uw beslagvrije voet berekenen. Wij raden u echter aan dit door een deskundige te laten doen.

Zie voor meer informatie over het bankbeslag ook de bijsluiter die bij de stukken is gevoegd!

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze begrippenlijst”.