Uw algemene voorwaarden

Als u regelmatig zaken doet met bedrijven of consumenten, dan zijn Algemene Voorwaarden een “noodzaak”.

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • u wanneer u zaken doet met consumenten de inhoud van uw Algemene Voorwaarden aan strenge regels zijn gebonden?
  • u het niet geringe risico loopt dat bij wettelijke onjuiste bepalingen in uw Algemene Voorwaarden, deze door de rechter ongeldig kunnen worden verklaard?
  • dit zeker ook geldt voor een opgenomen boeteclausule.
  • het te ver beperken van uw aansprakelijkheid ook tot gevolg kan hebben dat uw algemene voorwaarden achteraf niet geldend worden verklaard door de rechter.
  • het juridisch laten screenen van uw voorwaarden dan ook een must is waarmee u zich een hoop ellende kunt besparen.

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze “begrippenlijst”.