Betekening

U heeft een dwangbevel of uitspraak van de rechter ontvangen, wat nu?

De gerechtsdeurwaarder is bij u langs geweest en heeft aan u een dwangbevel of uitspraak van de rechter afgegeven. De deurwaarder heeft aan u dan bevel gedaan om binnen twee dagen het verschuldigde bedrag aan hem te betalen. De betaalgegevens staan in het aan u overhandigde of bij u achtergelaten exploot.
Vermeldt bij uw betaling ajb ook uw dossiernummer.

U kunt niet betalen, wat kunt u doen?

Wanneer u niet kunt betalen, dan kunt u binnen de beveltermijn contact met ons opnemen om betalingsafspraken te maken. U kunt hiervoor ook het inlichtingenformulier gebruiken dat aan het exploot van de deurwaarder is gehecht.

Wat gebeurd er als u niet betaalt, en niet reageert?

Als u binnen de beveltermijn niet betaalt, of binnen deze termijn niet reageert, dan zal de gerechtsdeurwaarder terugkomen om beslag bij u te leggen. Voorbeelden van beslagen zijn bijvoorbeeld beslag op uw loon of uw uitkering, beslag op bankrekeningen, beslag op voertuigen of op inboedel. U dient er rekening mee te houden dat de kosten van deze beslagen worden opgeteld bij de vordering.

Wat als u het niet eens met de veroordeling, wat kunt u dan doen?

Bij een dwangbevel
Bent u het niet eens met een dwangbevel, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de rechter.

Uitspraak van de rechter
Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u hiertegen verzet instellen of in hoger beroep gaan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze begrippenlijst”.