Ontruiming

Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat het pand weer ter beschikking van de eigenaar komt. Dat houdt in dat de eigendommen van de bewoner/debiteur uit het pand moeten worden verwijderd.

Wanneer bij huurzaken betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, dan zal – na het verkrijgen van het vonnis met ontbinding van de huurovereenkomst door de Kantonrechter – in overleg met de verhuurder de woning van de bewoner/debiteur worden ontruimd.
Alle roerende zaken die nog in de woning aanwezig zijn zullen dan door de deurwaarder aan de openbare weg worden geplaatst. Na de ontruiming wordt het pand van nieuwe sloten voorzien en aan de verhuurder overgedragen. De debiteur is zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van zijn inboedel!

Als de inboedel niet van de straat wordt verwijderd, dan zal de gemeente de inboedel mogelijk afvoeren, maar het komt ook voor dat de schuldeiser dit doet. Het is dus verstandig dat de debiteur zelf voor ontruiming zorg draagt en dat te doen vóór de datum waarop de deurwaarder heeft aangekondigd te zullen ontruimen. De sleutels van de woning moet de bewoner/debiteur aan de gerechtsdeurwaarder afgeven.

Indien er door de debiteur geen medewerking wordt verleend aan de ontruiming, dan zal een politiefunctionaris in de persoon van een (hulp)officier van Justitie erop toezien dat aan alle formaliteiten wordt voldaan.

Voorkomen van ontruiming

De gerechtsdeurwaarder kan de debiteur/bewoner vertellen of de schuldeiser bereid is om onder bepaalde voorwaarden af te zien van de ontruiming.

Heeft u een aankondiging tot ontruiming ontvangen, neem dan op tijd contact op met de deurwaarder. Wacht niet te lang! De kans dat u kunt blijven wordt daar niet groter door en bovendien kan de vordering oplopen met de kosten van ontruiming.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze begrippenlijst”.