Ambtelijke procedures

Van der Vlies is behalve een incassobureau ook een bevoegd gerechtsdeurwaarderskantoor. Als incassobureau zien wij toe op een snelle en fatsoenlijke betaling van een openstaande vordering. Meestal is dat afdoende. Het kan ook zo zijn dat er meer drastische maatregelen nodig zijn. Dan komen de gerechtsdeurwaarders van Van der Vlies in beeld. Zij hebben de ambtelijke bevoegdheden om verder te gaan, daar waar de werkzaamheden van een incassobureau ophouden. Van dagvaarden en beslaglegging tot het uitvoeren van gerechtelijke ontruimingen en het houden van openbare verkopingen. Het zijn de meest voorkomende activiteiten waar u de expertise van de gerechtsdeurwaarders van Van der Vlies voor kunt inschakelen.

Van der Vlies is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en is als zodanig gebonden aan de strikte regels en eisen die een zorgvuldige dienstverlening en optimale deskundigheid waarborgen.