Beslaglegging

Wanneer een debiteur zijn schuld niet betaalt, dan kan de deurwaarder beslag leggen op zijn eigendommen. Betaalt de debiteur dan nog steeds niet, dan kan de deurwaarder de in beslag genomen zaken verkopen om de schuld te betalen.

Aanplakking/plannen verkoop

Voorafgaand aan de openbare verkoop zal een aankondiging hiervan aan het adres waar de verkoop plaatsvindt worden gedaan. Een aankondiging zal ook worden gedaan bij het gemeentehuis van de woonplaats waar de debiteur woonachtig is. Er zijn situaties dat er een advertentie in een landelijk dagblad komt te staan.

Voorkomen verkoop

Om een openbare verkoop te voorkomen zal de schuld – voor de datum van de verkoop – bij ons moeten zijn betaald. Een openbare verkoop is voor de debiteur een ingrijpende gebeurtenis, dat begrijpen wij. Indien de debiteur dan ook een goed voorstel tot afbetaling in termijnen heeft dan zal dat zeker door ons worden getoetst. Het is mede in handen van de debiteur of dat de verkoop al dan niet doorgaat.

Ingeval u een aankondiging van een deurwaarder heeft ontvangen, zie dan voor meer informatie de bijsluiter die bij de stukken is gevoegd.

 Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze begrippenlijst”.