De Pre-Incassofase

Geen klant is hetzelfde en iedere situatie is anders! Hieruit volgt, dat iedere aanpak anders is!
Maar het bijzondere in onze benadering is en blijft, dat wij debiteuren vooral eerst zien, behandelen en benaderen als een klant, en als mens. Dat biedt de meest kansrijke propositie.
Binnen deze benadering past ook de extra mogelijkheid om de debiteur te herinneren aan zijn betalingsverplichtingen. Een gerichte, maar vooral ook persoonlijke, benadering blijkt in de praktijk het meest succesvol. En juist daar gaat het om!

Dit laat onverlet dat wij onze werkwijze aanpassen op de wensen, behoeften en bedrijfsverwachtingen van onze opdrachtgevers.