Missie en Visie

Het is onze missie om de debiteurenrisico’s van onze opdrachtgevers beheersbaar te maken en terug te dringen met als doelstelling het optimaliseren van de cashflow van onze opdrachtgevers door verlaging van het saldo openstaande facturen. In onze visie staat de lange termijn relatie met onze opdrachtgevers centraal. Om dit te realiseren zien wij ons als ketenpartner van onze opdrachtgevers op het gebied van ambtelijke- en incassowerkzaamheden. Vanuit dat perspectief denken wij met onze opdrachtgevers mee in kansen en niet in problemen, worden er innovatief, creatief en op basis van kennis en ervaring beslissingen genomen.

Onze kernwaarden:

  • Open, eerlijk en duidelijke communicatie
  • Transparant over werkwijze en kosten
  • Maatwerk waar mogelijk
  • Integer en respectvol
  • Met tact en beleid
  • Snel en doortastend

Werkwijze:

Iedere schuldenaar is anders, iedere situatie is anders, waaruit volgt dat iedere aanpak anders is.

Oplossingsgericht

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders is een modern gerechtsdeurwaarderskantoor die het als haar taak beschouwt om, naast innen van gelden, onenigheid over betalingen en schulden op een effectieve en efficiënte wijze op te lossen. Om dit te realiseren biedt zij een gespecialiseerd pakket van diensten op het gebied van creditmanagement; van een gericht advies over uw debiteurenbeheer, tot en met de afwikkeling van het incassotraject; “van aanmaning tot beslaglegging”.

Taakstelling

Doen wat je zegt, zeggen wat je doet: Van der Vlies gerechtsdeurwaarders ziet het primair als haar taak een betrouwbaar, klantgericht, innovatief maar zeker ook een kostenbewust dienstverlener te zijn.

Samenwerking is de basis voor succes: Van der Vlies waarborgt haar kwaliteit door gedegen interne controle en stoelt op haar kernwaarden op ethische waarden en Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid zijn dan ook de basiselementen van de diverse vormen van onze dienstverlening.

Lees verder