Kwaliteit

De kwaliteit van werken en het bereiken van resultaten wordt geborgd doordat we ons als Gerechtsdeurwaarderskantoor continu laten beoordelen door externe deskundigen. Hierdoor presteren wij volgens hoogste kwaliteitsnormen binnen de branche Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Het doel van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is ‘het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van en door haar leden’. Het algemene en maatschappelijke belang is daarbij het uitgangspunt. Om dit te kunnen waarborgen heeft de KBvG “Normen voor Kwaliteit” opgesteld. Door middel van een uitgebreide audit wordt eens per twee jaar getoetst of gerechtsdeurwaarders aan deze norm voldoen. Deze audit verloopt binnen Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders al jaren op rij positief. Daarnaast is de KBvG een beroepsorgaan, waarbij alle gerechtsdeurwaarders verplicht zijn aangesloten. Als lid van de KBvG behoor je tot de groep registerdeurwaarders. Of een deurwaarder is geregistreerd kunt u eenvoudig weg controleren via de website http://www.registergerechtsdeurwaarders.nl/ . Vult u hier de naam van de deurwaarder in.

Sociaal Verantwoord Incasseren.

Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) is een keurmerk waarmee een kantoor te kennen geeft dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt! Het doel van het Keurmerk SVI is om middels een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat wij ons als gerechtsdeurwaarders kwijten van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uiteraard spelen hierbij de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar mogen niet onderbelicht geraken. Als gerechtsdeurwaarderskantoor richten wij ons er op de kosten voor de schuldenaar te beperken en onnodige kosten te voorkomen, en dat is niet alleen in het voordeel van de schuldenaar. Organisaties die het Keurmerk SVI mogen voeren zijn zich bewust van hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders is er trots op dit keurmerk te mogen voeren.

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële betrouwbaarheid van gerechtsdeurwaarders. Haar audits zijn er op gericht te waarborgen dat gelden die aan gerechtsdeurwaarders worden toevertrouwd veilig gesteld zijn, ook bij een eventueel faillissement.