Werkwijze

Iedere schuldenaar is anders, iedere situatie is anders, waaruit volgt dat iedere aanpak anders is.

Oplossingsgericht

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders is een modern gerechtsdeurwaarderskantoor die het als haar taak beschouwt om, naast innen van gelden, onenigheid over betalingen en schulden op een effectieve en efficiënte wijze op te lossen. Om dit te realiseren biedt zij een gespecialiseerd pakket van diensten aan op het gebied van creditmanagement; van een gericht advies over uw debiteurenbeheer, tot en met de afwikkeling van het incassotraject; van aanmaning tot beslaglegging.

Een goede samenwerking begint bij een goede relatie en het kennen van uw situatie.
Daarom willen wij niet alleen de problemen die door u worden ondervonden in kaart brengen, maar willen we om u goed van dienst te zijn ook inzichtelijk krijgen wat de oorzaken zijn van deze problemen.

Na een goede analyse kunnen wij de juiste specialisten voor u inzetten. Specialisten die bekend zijn met vraagstukken die vergelijkbaar zijn met die van u.
Dat leidt tot een advies dat helemaal is afgestemd op uw situatie.

Gaan wij voor u aan de slag, dan zorgen wij er ook voor dat het voor u continu inzichtelijk blijft welke acties er door ons worden ondernomen en wat de resultaten zijn van de op uw situatie afgestemde acties.