Beleid Sociaal Verantwoord Incasseren

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders geloven in een persoonlijke incassoaanpak waarbij we met respect omgaan met de debiteur (schuldenaar) en waarbij rekening wordt gehouden met de financiële positie van de schuldenaar. Wij hebben zowel oog voor de belangen van de schuldeiser als ook voor die van de schuldenaar. Iedere relatie dient correct, met integriteit en met respect te worden behandeld. Daar staat bij ons “Sociaal Verantwoord Incasseren” voor!

De “daadkracht” van de moderne gerechtsdeurwaarder bestaat al lang niet meer uit het ‘dreigen’ met rechtszaken, beslagen of ontruiming, maar kenmerkt zich veel meer door empathie en inlevingsvermogen ten aanzien van de positie van de schuldenaar. Dit echter zonder daarbij het belang van de schuldeiser uit het oog te verliezen. Waar mogelijk vermijden wij de harde incassoaanpak, en streven wij naar een voor ieder rechtvaardige, haalbare en sociale oplossing.

Voor schuldenaren is deze benadering een waarborg voor een correcte en oplossingsgerichte aanpak. De vordering wordt tegen zo laag mogelijke kosten geïncasseerd, met eventueel  de mogelijkheid tot het treffen van een acceptabele en passende betalingsregeling. Waar mogelijk zullen wij hoge gerechtelijke kosten trachten te voorkomen. Het is daarbij wel van groot belang dat de schuldenaar zelf actie onderneemt en contact zoekt met ons kantoor.

Het contact met de debiteur of schuldenaar is de belangrijkste pijler binnen ons incassotraject. Wij spreken schuldenaren op een begrijpelijke, heldere en correcte manier aan, waarbij wij rekening houden met zijn of haar positie, motieven en beperkingen. Door schuldenaren gericht positief, duidelijk en begrijpelijk “aan te spreken” in plaats van dreigende juridische taal te gebruiken, wordt een significant beter incassoresultaat behaald. En daar gaat het om.

Wij zijn volledig transparant ten aanzien van de kosten die wij in rekening brengen.

Deze zijn gebaseerd op wettelijke regelgeving zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Wet Normering Buitengerechtelijke Kosten en het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Wij maken géén prijsafspraken met opdrachtgevers waarbij sprake is van zgn retourprovisies, ook wel ‘kick-back fees’ genoemd. Door onze manier van werken onderscheiden wij ons in de markt als een sociale, deskundige, betrouwbare en resultaatgerichte partner met langdurige relaties binnen zowel de zorgsector, sociale sector als ook binnen het bedrijfsleven.

Om enig misverstand uit te sluiten:

Voor schuldenaren die het normaal vinden om in de schulden te zitten en schulden te maken, die zich niet maximaal inzetten en meewerken om gemaakte schulden op een minnelijke wijze op te lossen, geldt dat wij al onze wettige middelen zullen inzetten op maximale dwang.