Incasso en conservatoir beslag

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders heeft ruime expertise, kennis en ervaring met de incasso van vorderingen. Incasso van vorderingen houdt voor ons in dat wij in uw opdracht onbetaalde facturen trachten te incasseren. Dit kan ook gaan om facturen waarvan de leveranties of bedragen door de wederpartij worden betwist. Hiervoor is het noodzakelijk om dieper op de materie in te kunnen gaan. Vooral dan bewijzen juristen van Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders met hun specifieke juridische expertise hun meerwaarde ten opzichte van andere incassobureaus.

Als het ook maar even kan streven wij naar een minnelijke oplossing dat verdient namelijk de voorkeur boven het procederen. Dat voorkomt dat de handelsrelatie onnodig onder druk komt te staan. De procedure voor incasso start over het algemeen met een sommatiebrief aan de wanbetaler (klant-debiteur), vermeerderd met incassokosten en de van toepassing zijnde rente.

Na een dergelijke aanmaning volgt over het algemeen al een betaling, of geeft de klant-debiteur een reden op waarom er tot dan nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Indien in een minnelijke procedure geen (volledige) betaling volgt, dan is het onvermijdelijk om een vervolgprocedure te starten. De klant (debiteur/schuldenaar) zal dan worden gedagvaard. In deze procedure wordt er altijd een kostenveroordeling gevorderd en zal, bij toewijzing van uw vordering door de rechter, de wederpartij eveneens in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Deze kosten worden door de rechter echter wel ‘forfaitair’ vastgesteld. De toegewezen “vergoeding” is daarom niet altijd kostendekkend, maar vergoeden wel een groot deel daarvan. Is er een aanzienlijk belang in het spel, dan is snel handelen geboden. Wij zullen u dan over het algemeen adviseren om ‘conservatoir'(bewarend) beslag te leggen. Conservatoir beslag is enerzijds een doeltreffend middel om te voorkomen dat uw klant eventuele vermogensbestanddelen verduistert. Anderzijds vergroot het bij uw debiteur de druk om snel te betalen.

Medewerkers en juristen van Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders hebben de expertise, kennis, ervaring, en de middelen om effectieve beslagleggingen uit te voeren.
Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak om met een van onze juristen van gedachten te wisselen over de voor- en of nadelen van de diverse mogelijkheden.

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze “begrippenlijst”.