Beslag op uw inkomen

Indien er beslag op uw inkomen/loon is gelegd, dan geldt het volgende.
Omdat de vordering niet (geheel) is betaald wordt er beslag gelegd op uw inkomen. Dit betekent dat een déél van uw inkomen, door uw werkgever of uitkerende instantie, aan ons zal worden afdragen. Niet alles want u moet nog wel uw bestaanskosten kunnen betalen.

Beslagvrije voet

De hoogte van het bedrag dat u nog als loon of uitkering ontvangt is vastgesteld via de regels van de wet. De hoogte staat vermeld in het exploot en heet “de beslagvrije voet”. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de door ons vastgestelde beslagvrije voet, dan kunt u het formulier dat bij het exploot zit gebruiken om bezwaar te maken tegen de hoogte hiervan.
U dient het formulier volledig in te vullen. De bedragen die u invult moet u wel bewijzen. Stuur daarom uw loon- of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden mee.
Daarnaast ontvangen wij van u een overzicht van eventuele toeslagen en stukken waaruit de hoogte van uw woonlasten en zorgverzekeringskosten blijken.

Heeft u een partner die bij u woont? Dan moet u ook een specificatie mee sturen van zijn/haar inkomsten. Zodra alle informatie is ontvangen, dan zal de beslagvrije voet door ons worden her-berekend. Wij zullen u dan op korte termijn hierover informeren. Indien er een wijziging optreedt, dan zullen wij uw werkgever of de uitkerende instantie hiervan op de hoogte stellen. Zodra de vordering is betaald, wordt het beslag opgeheven.

Zelf kunt u ook uw beslagvrije voet berekenen. Wij raden aan dit door een deskundige te laten doen.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.

Zijn er termen in dit schrijven die u onbekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze begrippenlijst”.