Auto van de zaak? Wie betaalt de reparatie?

De werknemer of toch de werkgever? De kantonrechter in Utrecht heeft op 13 mei 2019 uitspraak gedaan in een zaak tussen de ANWB en een particulier. De auto die de particulier (hierna: werknemer) reed was van zijn werkgever en behoefde reparatie. Wie is dan gehouden de factuur voor de hulp van de ANWB te betalen?

Wat gebeurde er in onderhavige zaak?

De werknemer heeft op een gegeven dag de ANWB gebeld omdat de auto waarin hij reed gerepareerd moest worden. Het betrof een auto van de zaak. De auto was namelijk eigendom van zijn werkgever, een besloten vennootschap. De factuur voor de reparatie is onbetaald gebleven: de werknemer noch zijn werkgever heeft betaald voor de reparatie. De ANWB heeft de werknemer vervolgens in rechte betrokken, omdat zij meent dat de werknemer de opdracht heeft gegeven voor de reparatie en dus moet betalen. De werknemer was echter van oordeel dat zijn werkgever gehouden was de factuur te betalen en niet hijzelf.

Oordeel van de rechter

De ANWB heeft de werknemer geholpen met de auto waarin hij op dat moment reed. Het standpunt van de ANWB wordt door de rechter overgenomen: doordat de werknemer de ANWB heeft ingeschakeld, heeft de ANWB met die werknemer een overeenkomst van opdracht gesloten voor de reparatie. Dat impliceert dat de ANWB de werknemer vervolgens mag aanspreken op betaling van de factuur. Van belang is daarbij dat de ANWB niet weet wie de eigenaar van de auto is en misschien nog belangrijker: of die eigenaar instemt met de opdracht.

Dit zou anders kunnen zijn geweest als de werknemer duidelijk had gemaakt dat hij de opdracht gaf namens zijn werkgever. Dan is wel van belang dat de voorwaarde geldt dat de ANWB erop mag vertrouwen dat de werknemer ook toestemming heeft van zijn werkgever. Immers: mensen kunnen niet zomaar overeenkomsten sluiten en de rekening naar een ander laten sturen.

Oplossing voor de praktijk

De rechter heeft geoordeeld dat de werknemer gehouden is de reparatie van de auto te betalen, omdat de ANWB met hem een overeenkomst heeft gesloten. De werknemer had, in overleg met zijn werkgever, aan de ANWB duidelijk kunnen maken dat de werkgever opdrachtgever was voor de reparatie, waardoor de factuur van de ANWB direct bij zijn werkgever terecht zou komen. Een andere, misschien veel simpelere, oplossing is dat de werkgever (mits akkoord) de aan zijn werknemer geadresseerde factuur op eigen initiatief betaalt. Dit had een gang naar de rechter bespaard. Bovendien had deze oplossing waarschijnlijk hetzelfde gevolg, namelijk dat de werkgever betaalt voor het aan de auto verrichte onderhoud. Veelvoorkomend is namelijk ook dat de werknemer de factuur eerst voldoet en deze ter declaratie indient bij zijn werkgever, wat hetzelfde resultaat oplevert.

Hoe het ook geregeld wordt: de factuur moet worden betaald. Dat had de werknemer in onderhavige zaak ten onrechte niet gedaan en daarom heeft de kantonrechter geoordeeld dat hij de factuur alsnog moet voldoen. Door de rechtsgang wordt dat bedrag nu wel vermeerderd met (onder meer) de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

Benieuwd naar de hele uitspraak? Klik hier.