Eerste AVG-schadevergoeding toegekend

De gemeente Deventer moet € 500,00 betalen aan een man, omdat de gemeente zijn naam en woonplaats aan tientallen andere overheden heeft doorgegeven per e-mail. Voor zover bekend is dit de eerste zaak waarbij een schadevergoeding is toegekend op grond van de AVG. 

Uit een vonnis van de rechtbank Overijssel blijkt dat de gemeente Deventer een schadevergoeding van € 500,00 moet betalen aan de eiser in de zaak. Hij verzocht verschillende overheidsinstanties om informatie op basis van de Wet openbaarheid bestuur. Een aantal gemeenten wisselde kennis uit over hoe om te springen met de verzoeken van de man. De gemeente Deventer heeft een e-mail gestuurd aan veertig tot vijftig andere overheden. Hierin deelde zij aan de ontvangers van de e-mail mede dat ze een Wob-verzoek van de man had ontvangen. Daarbij werd vermeld hoe het verzoek van de man is afgehandeld, maar ook werden zijn naam en adres doorgestuurd. Volgens de rechter was door verspreiding van de persoonsgegevens sprake van een schending van de privacy van de eiser. Dit kon volgens de rechter niet door de beugel, waarop werd geoordeeld dat een schadevergoeding van € 500,00 billijk is.

Wilt u het vonnis lezen? Klik dan hier.