‘Go’ voor digitaal procesdossier in strafzaken

Het gebruik van een digitaal procesdossier in strafzaken is in grote lijnen goedgekeurd door de Rechtbank Rotterdam. De rechtbank zet in zijn vonnis wel vraagtekens bij het systeem dat wordt gebruikt om gebruikte digitale handtekening te controleren. Bovendien vraagt de rechtbank zich af of de veiligheid van een digitale vingerafdruk voldoende gewaarborgd is.

Pilotproject Rechtbank Rotterdam & Openbaar Ministerie

Het digitaal procesdossier is opgestart als een pilotproject van de Rechtbank Rotterdam en het Openbaar Ministerie. In het eerdergenoemde vonnis draait het om een beschuldiging van huiselijk geweld, waarop vrijspraak volgde. De vrijspraak staat los van het gebruik van het digitaal procesdossier.

Solide basis

De rechtbank constateert in zijn vonnis dat er een solide wettelijke basis onder het digitaal procesdossier ligt. Verder oordeelt de rechtbank dat het voor de vraag of iemand wel of niet wordt geloofd, niet uitmaakt of zijn verklaring digitaal of op papier is opgenomen in het dossier.

Ongeschondenheid

Een andere vraag is of men erop kan vertrouwen dat een verklaring van een gehoorde persoon ook echt van die persoon afkomstig is. Bij een al dan niet originele verklaring op papier kan onderzoek worden gedaan naar de ongeschondenheid van het papier. Dat ligt heel anders bij een digitaal bestand. Men stelt dat het bij digitale stukken belangrijk is dat digitale ondertekening niet de enige waarborg kan of hoeft te zijn dat een verklaring ongeschonden de rechtbank bereikt. Ook andere factoren kunnen van belang zijn, zoals de manier waarop het digitale document zijn weg vindt naar de rechtbank.

Proces-verbaal

In de procesbeschrijving van de tablet-handtekening wordt voorgeschreven dat de identiteit van de ondertekenaar moet worden gecontroleerd. Volgens de rechtbank blijkt uit het proces-verbaal in deze zaak niet steeds of deze identiteitscontrole is uitgevoerd. Hoewel de regelgeving formeel niet eist dat deze controle geverbaliseerd wordt, noemt de rechtbank het wenselijk dat die identiteitscontrole wordt vermeld in het proces-verbaal.

Hashwaarden

Ook zet de rechtbank vraagtekens bij de zogeheten hashwaarden (een soort digitale vingerafdruk voor beveiliging van documenten). Uit de documentatie concludeert de rechtbank dat de berekende hashwaarde in het digitale dossier wordt opgeslagen. “Dit roept de vraag op of iemand die het digitale politiedossier kan aanpassen dan niet ook de opgeslagen hashwaarde kan aanpassen. Op die manier kan de aanpassing van het politiedossier digitaal onopgemerkt blijven. De aangeleverde documentatie gaat op dit punt niet in.”