Herindeling gerechtelijke kaart geen doorslaand succes

De Wet herziening gerechtelijke kaart heeft nog niet gebracht wat men voor ogen had. Commissie Kummeling heeft haar onderzoek naar de kwaliteit van de wet gepresenteerd. Met deze wet werd het aantal rechtbanken in 2013 teruggebracht van 19 naar 11 en het aantal gerechtshoven van 5 naar 4. 

Toename aantal verstekzaken

Een punt van zorg is de toename van het aantal verstekzaken sinds de afname van de rechtbanken en gerechtshoven. Dit wil zeggen dat het aantal rechtszaken stijgt waarbij de gedaagde partij afwezig is. Vermoed wordt dat deze afname deels te wijten is aan de gemiddelde grotere reisafstand tot gerechtsgebouwen.