Hoe werkt een loonbeslag nu precies?

In dit artikel een duidelijke en bondige uitleg over de ‘ins en outs’ van een loonbeslag. Wat een loonbeslag is, wat de werkgever moet doen en wat de werkgever kan doen, leest u hieronder.

Wat houdt een loonbeslag in?

Een loonbeslag kan worden gelegd door de gerechtsdeurwaarder als een werknemer zijn privérekeningen niet betaalt. Voor een loonbeslag is een rechterlijk vonnis of dwangbevel nodig. Dit vonnis of dwangbevel wordt vaak gegeven nadat vele aanmaningen aan de werknemer onbeantwoord zijn gebleven.

Verplichte medewerking

Als werkgever ben je verplicht om mee te werken aan een loonbeslag. Administratieve kosten van een loonbeslag zijn voor rekening van werkgever en kunnen niet op werknemer worden verhaald. Een loonbeslag gaat niet alleen over loon, zoals de naam doet vermoeden, maar ook over bonussen, vakantiegelden en een eventuele eindejaarsuitkering.

De werkgever is verplicht een verklaring in te vullen, waarin alle benodigde financiële gegevens worden vermeld. Deze verklaring moet binnen vier weken na de beslaglegging ingevuld en verstuurd zijn. Na ontvangst van deze verklaring zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot betekening van het beslagexploot, waarmee het loonbeslag wordt vastgesteld. Na deze betekening moet de werkgever enkel nog de zogenaamde beslagvrije voet overmaken naar de werknemer: dit is het gedeelte van het loon dat is bedoeld voor de basisbehoeften van de werknemer. Deze beslagvrije voet kan worden berekend door deze rekentool in te vullen.

Tips voor de werkgever om hoge kosten te voorkomen

De werkgever moet een deel van het salaris van de werknemer inhouden en overmaken naar de gerechtsdeurwaarder. De werkgever mag dus niet het gehele loon meer uitbetalen aan de werknemer! Licht de salarisadministratie dus in! Hiermee wordt voorkomen dat de schuldeiser het door de werkgever teveel uitbetaalde loon aan de werknemer op de werkgever kan verhalen.

Ook al is het niet de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers om financiële problemen op te lossen, heeft de werkgever toch een zekere zorgplicht. Om te voorkomen dat werknemers überhaupt (verder) in geldproblemen komen, kan het lonen om ze als werkgever te helpen door ze te voorzien van informatie. Denk hierbij aan een gesprek met een financieel adviseur. Bovendien kan betrokkenheid als werkgever al een grote rol spelen bij de werknemer. Ga samen om tafel zitten om tot een oplossing te komen om de geldzorgen te verminderen. Maak daarom allereerst schuldenproblematiek bespreekbaar op de zaak! Signalen van schuldproblematiek zijn onder meer: het regelmatig ziek melden, het verzoek om extra uren en het vragen om een lening of voorschot.

Mocht je er als werkgever niet uitkomen met de werknemer, probeer dan om hulp te vinden voor de werknemer. Dit kan door de werknemer door te verwijzen naar instanties zoals Bureau Schuldhulpverlening, de Kredietbank of door een budgetcoach in te schakelen.