Komt er een ‘community court’ in Eindhoven?

De rechtbank Oost-Brabant werkt samen met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie aan een ‘community court’, in Nederland ook wel een wijkrechtbank genoemd. Bij een dergelijke rechtbank gaat het meer dan bij ‘normale’ rechtbanken om de mens achter de rechtszaak. Er wordt bijvoorbeeld door de rechter ook bekeken of hij wat kan betekenen in het aanpakken van eventuele schuldenproblematiek.

Community courts zijn over komen waaien uit de Verenigde Staten, waar ze veel succes hebben. Naast (bijvoorbeeld) strafrechtelijke problemen is vaak sprake van schulden. Ook spelen dikwijls problemen in de sociale omgeving of ontbreekt een nuttige dagbesteding. De community courts proberen die multiproblematiek aan te pakken. Als problemen integraal, in samenwerking met lokale instanties, worden besproken leidt dat over het algemeen tot snellere en betere oplossingen. De rechter fungeert in het proces meer als ‘regisseur’. De bedoeling is dat de lokale ketenpartners samen met de mensen problemen oplossen. Mocht dat niet lukken, dan fungeert de formele rechtsgang als stok achter de deur.

Het project zit momenteel nog in de verkennende fase. Het is de bedoeling dat de definitieve plannen gepresenteerd worden in de eerste maanden van 2019.