Minister Dekker: ‘Geen extra geld voor rechtsbijstand’

VVD-Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming trekt geen extra geld uit voor gefinancierde rechtsbijstand. In plaats daarvan doet hij een oproep aan alle betrokken organisaties om het stelsel te verbeteren, binnen de bestaande financiële kaders.

In zijn brief schrijft Dekker dat hij in overleg met alle betrokkenen in het komende halfjaar tot bruikbare voorstellen wil komen om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te herzien. Binnen de kaders van het regeerakkoord moet worden bewerkstelligd dat de rechtzoekende een snelle, laagdrempelige en adequate oplossing van zijn juridische probleem krijgt en de rechtsbijstandsverlener een adequate vergoeding ontvangt, zo schrijft de minister.

Commissie Van der Meer

Dekker reageert met de brief op een onlangs verschenen rapport van de Commissie-Van der Meer. Deze commissie oordeelde namelijk dat het stelsel op de schop moet. In veel gevallen komt de huidige puntentoekenning niet overeen met werkelijk gemaakte uren. Dekker gaat niet in op de vraag van de commissie om het gat te dichten door jaarlijks € 127 miljoen te investeren. Hij stelt namelijk dat de benodigde aanpassingen binnen de huidige budgettaire kaders moeten worden doorgevoerd.

Reacties op brief Dekker

Hein Vogel, voorzitter van de VSAN (Vereniging Sociale Advocatuur Nederland) reageert op de brief van Dekker door te stellen dat hij niet verrast, maar wel bijzonder teleurgesteld is. Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Bart van Tongeren, verwijt Dekker dat hij adequate rechtsbijstand niet serieus neemt.

Volledig artikel / rapport lezen?

Klik hier om het volledige artikel te lezen op www.advocatenblad.nl.
Klik hier voor het rapport van Commissie-Van der Meer.