Start nieuwe ’tussenprocedure’ bij de rechtbank

Het team Handel van de Rechtbank Amsterdam start in juni van dit jaar met een nieuwe procedure. Deze procedure is een tussenvorm tussen het kort geding en de traditionele bodemprocedure: langer dan het kort geding, korter dan de bodemprocedure.

Bodemzaken die geen uitgebreide getuigenverhoren of deskundigen-onderzoek vereisen zijn geschikt om te behandelen via de nieuwe procedure. De nieuwe procedure komt grotendeels overeen met de werkwijze van een kort geding. De verkorte procedure is alleen te voeren als beide partijen het daar over eens zijn. Anders dan bij het kort geding is spoedeisendheid geen voorwaarde. Het betreft een variant van de bodemzaak. Dat betekent dat er niet alleen veroordelende, maar ook constitutieve en declaratoire beslissingen kunnen worden gegeven.

Kortere wachttijd

Na ontvangst van de dagvaarding wordt de zaak zo snel mogelijk ingepland op een zitting. Eventueel verweer tegen de vordering dient uiterlijk veertien dagen vóór de zitting in het bezit te zijn van de rechtbank én de eisende partij.

Afdoeningswijzen

Men streeft naar een schikking op zitting. Mocht dat niet gebeuren, dan streeft de rechtbank ernaar om mondeling uitspraak te doen. Als dat niet kan, dan wordt binnen maximaal vier weken een schriftelijk bodemvonnis gewezen.

Oorspronkelijk artikel lezen? Klik hier.