Proef videorechter verlengd tot eind 2018

Bij de rechtbank Noord-Nederland wordt een proef met een videorechter wegens succesverlengd tot einde van het jaar. Het bestuur heeft daartoe besloten na evaluatie van de proef. Verwacht wordt dat de videorechter daarna een structurele dienst wordt.

De proef houdt in dat bewindzaken binnen de gemeente Emmen middels een videoverbinding inhet gemeentehuis door betrokkenen bij te wonen zijn. De proef ging in oktober 2016 van start en bleek erg succesvol, zo meldde de Rechtspraak: Het gemeentehuis is voor de meeste mensen vertrouwder dan een rechtbank.’ Daarnaast bespaarthet reistijd en reiskosten. Ook bleek dat mensen het vaak minder eng vinden om via eenbeeldscherm contact met de rechter te hebben. De videorechter vergroot de toegangnaar de rechter voor een kwetsbare groep mensen, daar doen we het voor.

De proef zou eigenlijk tot 1 juni duren. Betrokkenen en hunbewindvoerders bleken zo enthousiast dat de proef nu met een half jaar wordt verlengd.De verwachting is dat we de videorechter na die verlenging als structurele dienst kunnenaanbieden. Hopelijk gaan meer gerechten gebruikmaken van deze dienst.De videorechter is n van de initiatieven waarmee de Rechtspraak het rechttoegankelijker en effectiever wil maken.