Wijzigingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wetswijziging maakt een einde aan het digitaal indienen van procedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Bovendien wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

Welke procesreglementen worden aangepast rondom 1 oktober?

Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober enkel de volgende procesreglementen aangepast:
• kanton dagvaardingszaken;
• civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
• handel dagvaardingszaken hoven.
De overige procesreglementen volgen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

Wat houden deze procesrechtelijke wijzigingen in?

Bij de procesrechtelijke wijzigingen gaat het in het kort om 1) de uitbreiding van de centrale rol van de mondelinge behandeling, 2) de regierol van de rechter en 3) het vervallen van het pleidooi. De dagvaarding en het verzoekschrift en de wijze van aanbrengen blijven in de huidige vorm bestaan (daarmee vervalt ook de KEI-term ‘procesinleiding’) en de rol blijft gehandhaafd.

Stopzetting pilots handelsvorderingszaken

In Gelderland en Midden-Nederland is de stopzetting van de pilots in handelsvorderingszaken volop in voorbereiding. ‘Mijn rechtspraak’ en het ‘Aansluitpunt Rechtspraak’ worden niet afgesloten. Uitgangspunt is dat zaken die digitaal zijn aangebracht ook digitaal worden afgerond. Vanaf 1 oktober wordt de ‘procesinleiding’ vervangen door de dagvaarding. Dagvaardingen die op of na 1 oktober betekend zijn, worden op papier ingediend, net als bij andere rechtbanken. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.