NOS: “Schuldengolf zzp’ers op komst”

In een artikel van vorige week heeft de NOS aandacht besteed aan de groep zzp’ers die de komende tijd in financiële problemen zal komen door de coronacrisis. Deze groep neemt naar verwachting flink toe, omdat veel zzp’ers het hoofd niet meer boven water kunnen houden als de financiële noodmaatregelen vanuit de overheid stopgezet worden. Daarbij moet volgens experts worden opgeteld dat gemeenten de schuldhulpverlening niet op orde hebben, wat kan leiden tot grote grote problemen voor ondernemers die de komende tijd schulden opbouwen.

SchuldenlabNL en Deloitte berekenden eerder dit jaar al dat naar verwachting 307.000 tot 566.000 zzp’ers voor langere tijd hun inkomen zullen zien terugvallen, mede ten gevolge van de coronacrisis. Onderzoekers waarschuwen dat daar volgend jaar nog eens tienduizenden bij komen. Daarnaast verwachten onderzoekers dat het inkomensverlies gaat leiden tot meer problematische schulden.

In deze kwestie speelt ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (de TOZO) een rol. De TOZO zorgt nu nog voor zuurstof, maar dat houdt ook een keer op. Daarbij komt dat het moment dat het uitstel van belastingbetalingen afloopt. Onderzoekers verwachten dat er dan heel veel zzp’ers zullen struikelen, maar het blijft vooralsnog de vraag wanneer dat stuikelmoment precies is.

Neem contact op!

Met (oplopende) schulden is niets zo belangrijk als snel contact opnemen. Vanzelfsprekend kunnen ook zzp’ers door een gerechtsdeurwaarder gesommeerd worden tot betaling van een onbetaald gelaten vordering. Mocht u van ons kantoor sommaties of herinneringen hebben ontvangen en bent u niet in de gelegenheid om de openstaande vordering ineens te betalen, neemt u dan vooral zo snel mogelijk (telefonisch) contact met ons op via de contactgegevens die vermeld zijn in de door u ontvangen brief of via dit e-mailadres. In veel gevallen is het treffen van een betalingsregeling een optie. Mede gelet op onze status als SVI Keurmerkhouder houden wij rekening met de financiële positie van de schuldenaar en behoort het treffen van een betalingsregeling tot de opties om een onbetaalde vordering alsnog te voldoen. Lees meer over de werkwijze van ons kantoor op deze pagina.

1 responses to “NOS: “Schuldengolf zzp’ers op komst”

Comments are closed.