KBvG lanceert tool: www.schuldenwijzer.nl

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft een online tool gelanceerd. De website, schuldenwijzer.nl, beoogt burgers met schulden beter te beschermen.

Ongeveer 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben (een risico op) problematische schulden. Schulden worden op veel verschillende plaatsen geregistreerd. Zo worden ze bijgehouden door 170 gerechtsdeurwaarderskantoren en door verschillende (semi)overheidsinstanties. Voor burgers en (hun) schuldhulpverleners wordt het daardoor lastig en tijdrovend om een volledig en overzichtelijk beeld te krijgen van alle schulden. De versnipperde informatievoorziening kent eigenlijk alleen nadelen.

Met de Schuldenwijzer wordt de informatievoorziening aanmerkelijk verbeterd. De online tool biedt burgers gemakkelijk en beveiligd inzicht in hun schuldenpositie. Op die manier worden burgers niet alleen beter beschermd tegen de opstapeling van kosten, maar wordt ook een structurele oplossing geboden om de schuldenproblematiek te beheersen. De burger kan met één klik schuldhulpverlening aanvragen.

De website is een uitbreiding op het Digitaal Beslagregister (het DBR). Schuldenwijzer.nl geeft voorlopig alleen inzicht in alle door gerechtsdeurwaarders gelegde derdenbeslagen. Burgers kunnen hun gegevens inzien met hun DigiD-account. Verwacht wordt dat de gegevens van alle gerechtsdeurwaarderskantoren inzichtelijk zijn vanaf het voorjaar van 2020. Ook schuldhulpverleners kunnen dan, onder voorwaarden, inzicht krijgen in de schulden van hun cliënten.