Twitter veroordeeld tot verwijdering bepaalde berichten

Twitter is – in een verstekprocedure – veroordeeld om bepaalde uitingen te verwijderen van haar dienst. Er zijn door de rechter dwangsommen van € 10.000,– per dag toegewezen, met een maximum van € 200.000,-.

Het vonnis vermeldt niet welke uitingen de rechter onrechtmatig vindt. Wel wordt Twitter veroordeeld “om binnen drie (3) dagen na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail naar het adres [e-mail adres] de uitingen over eisers, zoals nader omschreven in het lichaam van de dagvaarding” te verwijderen. Het vonnis noemt expliciet de URL’s waarop de berichten te vinden zijn, en de account waaronder de berichten zijn geplaatst. Eenzelfde soort veroordeling geldt voor WordPress, waarop kennelijk op een blog dezelfde soort onrechtmatige uitingen zijn gedaan.

Afgifte NAW-gegevens

WordPress en Twitter moeten ook binnen vijf dagen de volgende gegeven afgeven:

  • de IP adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de webpagina en de twitteraccounts en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen;
  • namen en (e-mail) adressen gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de diensten van WordPress en Twitter;

Voor Twitter geldt dat gegevens moeten worden verstrekt van de persoon/personen die eigenaar zijn van het twitteraccount gebruikt voor de uitingen. WordPress en Twitter werden ook hoofdelijk veroordeeld tot betaling in de kosten van dit geding.

Analyse

Bij lezing van het vonnis valt Joost Becker, advocaat bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen, op dat verstek wordt verleend (WordPress en Twitter worden dus veroordeeld!) zonder dat aan alle in de Betekeningsverordening vermelde formaliteiten is voldaan. Doorslaggevend is of ‘voldoende gewaarborgd’ is dat WordPress en Twitter op de hoogte zijn van de inhoud van de dagvaarding, en zij de mogelijkheid hebben gehad om daartegen behoorlijk verweer te voeren. Verder valt op dat het vonnis in gaat zonder dat het betekend hoeft te worden (na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail ….). Dit is een pragmatische oplossing van de rechter.