COVID-19: update omtrent hoe wij omgaan met het coronavirus

Eerder berichtten wij u via deze weg over de maatregelen die ons kantoor heeft getroffen naar aanleiding van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In dit bericht geven we u een update van de maatregelen die op ons kantoor (nog) gelden en op welke manier we onze diensten de komende tijd kunnen en zullen blijven verlenen. 

Ons kantoor is open. Onze medewerkers blijven bij (lichte) klachten vanzelfsprekend thuis en krijgen in dat geval de mogelijkheid om thuis te werken. Onze bedrijfscontinuïteit is (mede daardoor) gegarandeerd en al onze werkprocessen zijn geborgd.

Gelet op het social distancing principe is het de komende periode, dat is in ieder geval tot en met 1 september 2020, nog niet mogelijk om bij ons op kantoor een fysieke afspraak te maken. Dit betekent dat wij onze relaties telefonisch blijven spreken de komende periode. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers ook per e-mail bereikbaar. Kasbetalingen zijn niet mogelijk. Betaling kan enkel via onze derdengeldenrekeningen plaatsvinden.

Onze deurwaarders blijven hun werkzaamheden verrichten
Onze deurwaarders blijven huisbezoeken afleggen. We volgen hierin de richtlijnen van de KBvG.

Rechtbanken gedeeltelijk gesloten
Sinds ons nieuwsbericht van 16 maart jl. heeft de Rechtspraak de informatie omtrent haar werkwijze de komende periode uitgebreid. Deze informatie is via deze link te lezen.

Dagvaardingen
Voor lopende zaken (ook verstekzaken) wordt een looptijd van in principe vier weken aangehouden. Vonnissen worden (vooralsnog) zoveel mogelijk op de geplande datum gewezen. Dit neemt niet weg dat het kan zijn dat zaken worden uitgesteld. Indien één van de zaken van onze opdrachtgevers wordt uitgesteld, zullen wij onze opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen en houden. Dagvaardingen die net zijn betekend of nog uitgebracht moeten worden kunnen gewoon bij de rechtbanken worden aangebracht en worden de komende periode ook gewoon in behandeling genomen.

Heeft u vragen?
De informatie en werkwijze van de Rechtspraak kan de komende tijd veranderen en daarom houden wij u middels deze nieuwssectie op onze website op de hoogte. Heeft u op dit moment óf de komende periode vragen over onze dienstverlening en werkzaamheden? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor.