Veel vertrouwen in Nederlandse rechtspraak

Nederlanders hebben veel vertrouwen in de rechtspraak. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, De sociale staat van Nederland 2017U verlaat Rechtspraak.nl . Van de Nederlanders heeft 44 procent veel of zeer veel vertrouwen in de rechtspraak. Vergeleken met andere organisaties en instituten is dat een hoog percentage.

De afgelopen jaren was er een lichte daling te zien in het vertrouwen van Nederlanders in andere sectoren, zoals media en politiek. Bij de rechtspraak was daar geen sprake van. Daarnaast geniet het Nederlandse rechtssysteem, vergeleken met andere Europese landen, bovengemiddeld vertrouwen van burgers.

Opleidingsniveau

Overigens geldt dat vertrouwen niet voor alle groepen even sterk. De onderzoekers zien een duidelijke samenhang met het opleidingsniveau. Van de hogeropgeleiden heeft 66 procent (zeer) veel vertrouwen, tegen 39 procent van de middelbaar opgeleiden en 28 procent van de lageropgeleiden.

Strafmaat

Vertrouwen in de rechtspraak als institutie betekent niet automatisch dat mensen erop vertrouwen dat rechters de juiste straf opleggen. Burgers ervaren nog steeds een grote kloof tussen opgelegde straffen en straffen die zij zelf redelijk vinden. 71 procent is van mening dat misdaden in Nederland in het algemeen te licht worden bestraft. Dit percentage was hoger: in 2004 dacht 81 procent er zo over.

Vooruitgang

In De sociale staat van Nederland (SSN)U verlaat Rechtspraak.nl – een rapport dat iedere 2 jaar verschijnt – beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe Nederland zich ontwikkelt en hoe het gaat met de bevolking. Dit jaar beschrijft het rapport een periode van 25 jaar. In die tijd is op veel terreinen vooruitgang geboekt. Zo is de (geregistreerde) criminaliteit gedaald, vooral het laatste decennium. Dat blijkt ook uit slachtoffercijfers: in 2005 werd 28 procent geregistreerd als slachtoffer van een misdrijf, vorig jaar was dat 17 procent.