Verweer in dupliek en verweer in conclusie van antwoord

In ECLI:NL:RBROT:2019:2227 heeft de kantonrechter in Rotterdam geoordeeld dat het verweer in dupliek zeer verschilde van het verweer in de conclusie van antwoord. Dit verschil moet consequenties hebben volgens de kantonrechter.

Artikel 128 lid 3 Rv bepaalt dat verweer tegen een vordering in één keer naar voren gebracht moet worden en dat dat in de conclusie van antwoord dient te gebeuren. Het verweer dat pas voor het eerst in de conclusie van dupliek naar voren wordt gebracht wordt daarom buiten beschouwing gelaten.