Webinars over de positie van de schuldeiser

In maart zijn twee webinars gegeven over de positie van de schuldeiser. Deze webinars zijn terug te kijken via de website https://www.positieschuldeiser.nl. De webinars zijn verzorgd door  de KBvG, VVCM, VCMB en NVI. Het idee om informatieve webinars te geven, hangt samen met de steeds minder sterke positie van de schuldeiser. 

De afgelopen jaren wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelselmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving.

Balans brengen in de belangenafweging

De vier initiatiefnemers vinden dat het tijd wordt dat de balans hersteld wordt en dat de belangen van de schuldeiser/leverancier meegewogen worden in het beleid, de regelgeving en de discussie over schulden. Met de website https://www.positieschuldeiser.nl en de webinars daarop vragen de vier partijen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en hun (demissionaire) bewindslieden om zich actief op te stellen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen. Een meer gebalanceerde positie van de schuldeiser is van groot belang voor de continuïteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer.

Op https://www.positieschuldeiser.nl zijn twee webinars terug te kijken. De eerste webinar is gegeven op 10 maart en de tweede webinar is gegeven op 24 maart. Met de webinars wordt aandacht gevraagd voor de positie van de schuldeiser. Daarnaast is het de bedoeling dat een dialoog tot stand komt met de Tweede Kamerleden en de verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Milieu.

Webinar 1: Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar

Het eerste webinar concentreert zich op het herstel van de balans tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Beiden verdienen bescherming. Mathijs Bouman, econoom en journalist voor o.a. het FD en Nieuwsuur, deelt zijn visie over de economische consequenties van de onbalans. Aansluitend is een paneldiscussie waarin de voorzitters van de initiatiefnemers over dit onderwerp met elkaar van gedachten wisselen.

Webinar 2: Stop de preferentie van de overheid bij invordering

Het tweede webinar stelt de voorkeurspositie bij incasso/invordering van de overheid ter discussie. Private schuldeisers worden hierdoor ernstig benadeeld, waardoor ze zelf in betalingsproblemen (dreigen te) komen en de hele waardeketen wordt aangetast. Mathijs Bouman, econoom en journalist, bespreekt in zijn presentatie waarom het juist in de Corona-crisis nodig is om de preferentie van de overheid te verlaten. Aansluitend is een paneldiscussie waarin de voorzitters van de initiatiefnemers over dit onderwerp met elkaar van gedachten wisselen.