Wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ ingetrokken


Het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ is ingetrokken. Dit heeft het nieuwe kabinet bekendgemaakt. Het wetsvoorstel zou ervoor zorgen dat echtparen via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen scheiden. Dat gold alleen in het geval dat echtparen het onderling eens zouden zijn en geen minderjarige kinderen zouden hebben.

Nadelen

Eerder had de notariële beroepsorganisatie KNB al gewezen op de nadelen van het voorstel. Zo stelde de KNB dat de bescherming die voorheen door een notaris of advocaat werd geboden, vervangen zou worden door voorlichtingsmateriaal dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld. De KNB stelde dat folders en websites ongelezen kunnen blijven en mede daarom het persoonlijk gesprek met een deskundig juridisch adviseur nooit kunnen vervangen.