Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van werking per 2021

Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvouding beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Mensen die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen houden door de beslagvrije voet altijd een minimum bedrag over om van te leven. 

De wet vereenvoudiging beslagvrije voet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Beslagleggende partijen zijn door de nieuwe wet beter op de hoogte van elkaars beslagen. Staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Mensen met problematische schulden dienen hoe dan ook een minimum bedrag te hebben om van te leven. Het kan niet zo zijn dat je dieper in de problemen komt doordat je maandelijks meer moet aflossen dan mogelijk. Ook met het oog op de coronacrisis is het belangrijk dat we voorkomen dat mensen verder in de knel komen en dat we inkomens beschermen door een juiste berekening van de beslagvrije voet.”

Veranderingen door nieuwe wet

Mensen hoeven door de nieuwe wet in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet. Deze gegevens worden uit bestaande registraties gehaald. In de meeste gevallen kan de beslagvrije voet dan worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van de eventuele partner.

Ingang per 1 januari 2021, volledig in werking per 1 juli 2021

Een aantal organisaties maakt gebruik van een overgangstermijn. Deze organisaties hebben meer tijd nodig om aan te sluiten op de rekentool die is ontwikkeld om de beslagvrije voet te berekenen. Op 1 juli 2021 treedt de wet bij alle betrokken partijen volledig in werking.

De invoering van de wet betekent ook dat het internetportaal Uw beslagvrije voet beschikbaar komt. Burgers en hun hulpverleners kunnen via deze website snel en makkelijk informatie vinden en de beslagvrije voet controleren. Daarnaast krijgen burgers één centraal aanspreekpunt wanneer zij te maken hebben met meerdere beslagen. De coördinerend deurwaarder fungeert dan als centraal aanspreekpunt.

Wet onderdeel van “Brede schuldenaanpak”

De invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de zogeheten “Brede schuldenaanpak” van het kabinet. Het kabinet werkt in deze aanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. De aanpak behelst een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso.

Meer informatie kunt u hier lezen.

1 responses to “Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van werking per 2021

Comments are closed.