Aantal scheidingen gelijkgebleven, meer gezagszaken in 2017

In 2017 hebben rechters circa 35.000 echtscheidingsprocedures afgehandeld. Hiermee is het aantal ten opzichte van

Lees verder >

In 2017 hebben rechters circa 35.000 echtscheidingsprocedures afgehandeld. Hiermee is het aantal ten opzichte van 2016 zo goed als gelijk gebleven. Het aantal gezagszaken is echter wel sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Van het totaal aantal echtscheidingsprocedures in 2017 was ongeveer 65% op gemeenschappelijk verzoek. In ongeveer 20 procent van de zaken ging het om een eenzijdig verzoek zonder tegenspraak, in circa 14 procent van de gevallen betrof het een eenzijdig verzoek met tegenspraak. Het aantal voorlopige voorzieningen die door de rechter worden getroffen als de partners het niet eens kunnen worden over bepaaldezaken is gedaald. In 2017 ging het om 3.900 zaken.

Gezamenlijk gezag

Waar bijvoorbeeld het aantal rechtszaken over partneralimentatie al jaren daalt 1.200in 2016, 1.100 in 2017 stijgt het aantal gezagszaken. In 2016 ging het om 6.400 zaken, in 2017 om 6.600. De stijging komt met name door een toename van het aantal verzoeken over gezamenlijk gezag en gezag door een ouder.

Kinderalimentatie

Na een piek van het aantal afgehandelde gerechtelijke procedures over kinderalimentatie in 2013, daalt dit aantal ieder jaar gestaag. In 2017 bleef het aantal zaken steken op 6.800. Daarbij ging het om bijna 3.400 vaststellingsverzoeken en ruim 3.400 wijzigingsverzoeken. Ook het aantal familiezaken dat door de rechter naar mediation is verwezen, daalt al sinds 2013 en komt voor 2017 op bijna 1.700.

Origineel artikel lezen? Klik hier.

Lees minder <

BKR-registratie bij aanschaf mobiele telefoon

Goed om te weten! Vanaf 1 mei 2017 leveren mobiele telefoons duurder dan 250 euro

Lees verder >

Goed om te weten! Vanaf 1 mei 2017 leveren mobiele telefoons duurder dan 250 euro een BKR registratie op, mits ze in combinatie met een abonnement worden besteld.

En dat kan gevolgen hebben voor een hypotheek die je op een later moment wilt afsluiten. Meer weten? Het BKR (Bureau Krediet Registratie) geeft hier antwoord op de meest gestelde vragen.

Lees minder <

Adempauze om uit schuldenspiraal te komen gaat 1 april in werking

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn om even op adem

Lees verder >

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn om even op adem te komen en tijd te nemen om alles op een rijtje te zetten. Per 1 april is het voor klant-debiteuren mogelijk om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In deze periode mogen schuldeisers geen contact opnemen.

Het zogenoemde moratorium kan helpen als het schuldhulpverleners niet op een gewone manier lukt om regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stil zetten van de stroom invorderingsmaatregelen kan een klant-debiteur met hulp van schuldhulpverlening de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situatie te komen. Van daaruit kunnen dan betalingsafspraken worden gemaakt. In deze periode van maximaal een half jaar worden inkomsten boven de minimumnorm wel al apart gezet om de schulden uiteindelijk te kunnen aflossen.

In mei 2016 dienden staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) het voorstel voor de adempauze in. Inmiddels heeft begin maart 2017 de Raad van State ingestemd met het besluit van staatssecretaris Klijnsma en minister Blok voor het instellen van een breed wettelijk moratorium. Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten.

Met tussenkomst van rechter adempauze afdwingen
Met het breed moratorium dat per 1 april in werking treed, kunnen gemeenten naar de rechter stappen om een adempauze af te dwingen als zij er niet op een minnelijke manier uitkomen met de schuldeisers. Wijst een rechter dat toe, dan moeten schuldeisers voor maximaal zes maanden hun incasso activiteiten opschorten. Dit geldt niet voor alle lopende verplichtingen zoals kosten voor huur, hypotheek, gas, water, elektra en zorg. Deze rekeningen moeten gewoon worden betaald.

Lees minder <

Update: termijn 14-dagenbrief

De termijn in de 14-dagenbrief. Er is veel over gezegd en geschreven. Het landelijk overleg

Lees verder >

De termijn in de 14-dagenbrief. Er is veel over gezegd en geschreven. Het landelijk overleg van kantonrechters (het LOVCK&T) heeft donderdag 2 februari aanbevelingen geformuleerd die door alle gerechten zijn aanvaard. Dit ter aanvulling op een recente uitspraak van de Hoge Raad.

De regels voor de 14-dagenbrief, ook wel de WIK-brief genoemd, zijn als volgt:

  • Als minimumeis voor de 14-dagenbrief geldt dat jouw klant-debiteur daarin aangezegd moet worden dat er betaald moet worden ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.
  • Of een andere mogelijkheid is: ‘binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

Langere termijn
Uiteraard kun je ook een langere termijn hanteren. Zorg er dan in ieder geval voor dat die termijn gekoppeld is aan de ontvangst van de brief door de klant-debiteur. Bijvoorbeeld: 3 weken na de ontvangst van de brief.

Alle andere formuleringen kunnen volgens de kantonrechters verwarrend of misleidend zijn voor de consument en kunnen om die reden leiden tot afwijzing van de gevorderde buitengerechtelijke kosten.

Kopie van de brief
In een eventuele procedure moet een kopie van de verstuurde brief worden overlegd met vermelding van de datum waarop de brief is verzonden. Of, indien bekend, met de datum waarop de klant-debiteur de brief heeft ontvangen.

Aanmaantraject
Let er op dat je jouw aanmaantraject ook aanpast aan de verruimde termijn.

Ingang is per direct
De aanbevelingen gaan per direct in! Pas dus zo snel mogelijk uw brieven aan. Uiteraard staat uw vaste contactpersoon van Van der Vlies incasso klaar voor vragen en advies.

Lees minder <

De nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet

Door een wetswijziging is per 1 juli 2016 de benaming van de deurwaarder veranderd. De

Lees verder >

Door een wetswijziging is per 1 juli 2016 de benaming van de deurwaarder veranderd. De titel ‘toegevoegd kandidaat’ verdwijnt. In plaats daarvan komt er het onderscheid tussen de titels toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder. De toegevoegd gerechtsdeurwaarder heeft zijn opleiding helemaal afgerond en voldoet aan alle eisen om tot gerechtsdeurwaarder benoemd te kunnen worden. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder volgt óf de opleidingsstage (het 4e jaar van de opleiding) óf na afloop van de studie een beroepsstage bij een deurwaarderskantoor. Aan de titel ‘gerechtsdeurwaarder’ verandert niets. De nieuwe benamingen wijzigen ook niets aan de volledige ambtelijke bevoegdheid van deze deurwaarders.

Lees minder <