Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) verlengd!

Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat ons Keurmerk SVI is verlengd! Sinds 2018

Lees verder >

Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat ons Keurmerk SVI is verlengd! Sinds 2018 is ons kantoor SVI keurmerkhouder. Recentelijk heeft een nieuwe audit plaatsgevonden en wederom heeft de audit geleid tot een positieve beoordeling. Het Keurmerk SVI wordt uitgereikt aan organisaties die incassoactiviteiten uitvoeren op een correcte en klantvriendelijke manier, waarbij geen onnodige kosten in rekening worden gebracht. 

Een eerste contact met een incasseerder leidt vaak tot grote stress bij een schuldenaar. Indien er meerdere schuldeisers zijn, wat vaak voorkomt, kan dit leiden tot een schuldenaar die zich terugtrekt en niet meer reageert op correspondentie van de incasseerder. Ondernemingen met het Keurmerk SVI helpen schuldenaars niet enkel bij het oplossen van hun schuldenproblematiek, maar zijn vaak ook in staat om schuldenaars te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst.

Het keurmerk is in 2016 in het leven geroepen om door middel van een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een onderneming zich bewust is van haar verantwoordelijkheid. Het behalen van het Keurmerk SVI toont daarom aan dat wij ons bewust zijn van de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid die ons kantoor heeft. Er zijn slechts drieëntwintig andere ondernemingen met het Keurmerk SVI.

Voor meer informatie over het Keurmerk SVI kunt u de website www.keurmerk-svi.nl raadplegen. Tevens kunt u onder het kopje Beleid Sociaal Verantwoord Incasseren op onze website meer informatie vinden over onze werkwijze.

Lees minder <

COVID-19: update omtrent hoe wij omgaan met het coronavirus

Eerder berichtten wij u via deze weg over de maatregelen die ons kantoor heeft getroffen

Lees verder >

Eerder berichtten wij u via deze weg over de maatregelen die ons kantoor heeft getroffen naar aanleiding van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In dit bericht geven we u een update van de maatregelen die op ons kantoor (nog) gelden en op welke manier we onze diensten de komende tijd kunnen en zullen blijven verlenen. 

Ons kantoor is open. Onze medewerkers blijven bij (lichte) klachten vanzelfsprekend thuis en krijgen in dat geval de mogelijkheid om thuis te werken. Onze bedrijfscontinuïteit is (mede daardoor) gegarandeerd en al onze werkprocessen zijn geborgd.

Gelet op het social distancing principe is het de komende periode, dat is in ieder geval tot en met 1 september 2020, nog niet mogelijk om bij ons op kantoor een fysieke afspraak te maken. Dit betekent dat wij onze relaties telefonisch blijven spreken de komende periode. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers ook per e-mail bereikbaar. Kasbetalingen zijn niet mogelijk. Betaling kan enkel via onze derdengeldenrekeningen plaatsvinden.

Onze deurwaarders blijven hun werkzaamheden verrichten
Onze deurwaarders blijven huisbezoeken afleggen. We volgen hierin de richtlijnen van de KBvG.

Rechtbanken gedeeltelijk gesloten
Sinds ons nieuwsbericht van 16 maart jl. heeft de Rechtspraak de informatie omtrent haar werkwijze de komende periode uitgebreid. Deze informatie is via deze link te lezen.

Dagvaardingen
Voor lopende zaken (ook verstekzaken) wordt een looptijd van in principe vier weken aangehouden. Vonnissen worden (vooralsnog) zoveel mogelijk op de geplande datum gewezen. Dit neemt niet weg dat het kan zijn dat zaken worden uitgesteld. Indien één van de zaken van onze opdrachtgevers wordt uitgesteld, zullen wij onze opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen en houden. Dagvaardingen die net zijn betekend of nog uitgebracht moeten worden kunnen gewoon bij de rechtbanken worden aangebracht en worden de komende periode ook gewoon in behandeling genomen.

Heeft u vragen?
De informatie en werkwijze van de Rechtspraak kan de komende tijd veranderen en daarom houden wij u middels deze nieuwssectie op onze website op de hoogte. Heeft u op dit moment óf de komende periode vragen over onze dienstverlening en werkzaamheden? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor.

Lees minder <

Wilt u nieuws van de KBvG ontvangen?

De gerechtsdeurwaarders van ons kantoor zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze

Lees verder >

De gerechtsdeurwaarders van ons kantoor zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze beroepsorganisatie geeft twee periodieken uit die voor eenieder interessant kunnen zijn: GDW.magazine en GDW.online.

Via het platform GDW. deelt de KBvG actief haar standpunten en ideeën, worden verrassende samenwerkingsvormen belicht, en gaat ze actief de dialoog aan met de ‘schuldenketen’, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen. Het gaat hierbij om het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het faciliteren van oplossingen. Oplossingen voor schuldeisers én schuldenaren, is het motto.

GDW.magazine
GDW.magazine verschijnt twee keer per jaar en biedt achtergronden en opinie. De eerste uitgave van het GDW.magazine vindt u hier.

GDW.online
GDW.online is een e-mailnieuwsbrief, verschijnt zes keer per jaar en gaat meer in op de actualiteit. U kunt zich kosteloos voor het magazine en de nieuwsbrief aanmelden.

Lees minder <

KBvG start campagne “Bellen is oplossen”

De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders heeft een nieuwe radiocampagne gestart. De campagne draagt de naam “Bellen

Lees verder >

De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders heeft een nieuwe radiocampagne gestart. De campagne draagt de naam “Bellen is oplossen”. Particulieren en ondernemers worden opgeroepen om snel contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder als er een deurwaardersbrief op de mat valt.  

Nieuwe campagne gelet op COVID-19
Gerechtsdeurwaarders zien aankomen dat zowel bedrijven als particulieren door het coronavirus in financiële problemen komen. Met de nieuwe campagne worden mensen gestimuleerd snel te bellen met de gerechtsdeurwaarder, zodat de situatie besproken en opgelost kan worden. Daarbij geldt ‘des te sneller, des te beter’. Veel organisaties en particulieren die juist in deze tijd in de financiële problemen komen, hebben nog nooit met een gerechtsdeurwaarder te maken gehad. Snel contact opnemen met de deurwaarder voorkomt dat schulden nodeloos en snel oplopen.

Onze gerechtsdeurwaarders komen niet alleen maar langs om ‘geld te innen’. Vaak is geen sprake van onwil, maar wel van (tijdelijke) onmacht. De huidige tijd is uitzonderlijk en vraagt om oplossingsbereidheid. Bespreek uw situatie daarom met onze deurwaarders en op die manier kan uw situatie zo snel en zo goed mogelijk worden opgelost.

Radio- en internetcampagne
De campagne “Bellen is oplossen” wordt gesteund door de STER. De STER stelt zendtijd ter beschikking voor de radiospot, die tevens hieronder te beluisteren is. De campagne heeft ook een eigen website: www.bellenisoplossen.nl.

Radiospotje:

Lees minder <

COVID-19: hoe wij omgaan met het coronavirus

Zoals veel Nederlandse bedrijven treft het coronavirus (COVID-19) ons kantoor ook. In dit bericht informeren

Lees verder >

Zoals veel Nederlandse bedrijven treft het coronavirus (COVID-19) ons kantoor ook. In dit bericht informeren we u over de maatregelen die ons kantoor heeft getroffen en op welke manier we onze diensten de komende tijd kunnen en zullen blijven verlenen. 

COVID-19 is allereerst een volksgezondheidsprobleem. De gezondheid van mensen staat voorop. Zo ook van onze eigen medewerkers, onze opdrachtgevers en debiteuren. Wij wensen u en de uwen het allerbeste.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft meegekregen heeft het kabinet iedereen in Nederland verzocht om thuis te werken indien mogelijk. Ons kantoor blijft open, onze medewerkers blijven bij (lichte) klachten vanzelfsprekend thuis en krijgen in dat geval de mogelijkheid om thuis te werken. Onze bedrijfscontinuïteit is (mede daardoor) gegarandeerd en al onze werkprocessen zijn geborgd.

Gelet op het social distancing principe is het de komende periode, dat is in ieder geval tot en met 1 juli 2020, niet mogelijk om bij ons op kantoor een fysieke afspraak te maken. Dit betekent dat wij onze relaties telefonisch spreken de komende periode. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers ook per e-mail bereikbaar. Kasbetalingen zijn niet mogelijk. Betaling kan enkel via onze derdengeldenrekeningen plaatsvinden.

Onze deurwaarders blijven hun werkzaamheden verrichten
Onze deurwaarders zullen huisbezoeken blijven afleggen. We volgen hierin de richtlijnen van de KBvG.

Rechtbanken gesloten
Sinds ons nieuwsbericht van 16 maart jl. heeft de Rechtspraak de informatie omtrent haar werkwijze de komende periode uitgebreid. Deze informatie is via deze link te lezen.

Dagvaardingen
Voor lopende zaken (ook verstekzaken) wordt een looptijd van in principe vier weken aangehouden. Vonnissen worden (vooralsnog) zoveel mogelijk op de geplande datum gewezen. Dit neemt niet weg dat het kan zijn dat zaken worden uitgesteld. Indien één van de zaken van onze opdrachtgevers wordt uitgesteld, zullen wij onze opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen en houden. Dagvaardingen die net zijn betekend of nog uitgebracht moeten worden kunnen gewoon bij de rechtbanken worden aangebracht en worden de komende periode ook gewoon in behandeling genomen.

Heeft u vragen?
De informatie en werkwijze van de Rechtspraak kan de komende tijd veranderen en daarom houden wij u middels deze nieuwssectie op onze website op de hoogte. Heeft u op dit moment óf de komende periode vragen over onze dienstverlening en werkzaamheden? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor.

Lees minder <

Gerechtsgebouwen gesloten vanwege COVID-19

De Rechtspraak heeft bekend gemaakt alle gerechtsgebouwen te sluiten vanwege COVID-19, het coronavirus. De gerechtsgebouwen

Lees verder >

De Rechtspraak heeft bekend gemaakt alle gerechtsgebouwen te sluiten vanwege COVID-19, het coronavirus. De gerechtsgebouwen zullen in ieder geval tussen dinsdag 17 maart en maandag 6 april 2020 gesloten zijn. Niet uitgesloten is echter dat deze termijn wordt verlengd door de Rechtspraak. 

Ondanks de sluiting van de gerechtsgebouwen zullen urgente zaken wel (gewoon) behandeld worden. Omdat (nog) niet bekend is wat de sluitingsmaatregel van de Rechtspraak precies voor gevolgen heeft voor lopende zaken en rolzittingen, houdt ons kantoor de informatie die de Rechtspraak verstrekt goed in de gaten. Indien u vragen heeft omtrent de sluiting van de gerechtsgebouwen, wordt u verzocht niet naar de Rechtspraak (of haar gerechtsgebouwen) te bellen. De komende periode zal de Rechtspraak informatie op haar website publiceren. Indien u op korte termijn betrokken bent bij een rechtszaak, neemt het gerecht zelf contact met u op.

Lees minder <

Ambtshalve toetsing in consumentenzaken

Op dit moment hot topic voor Gerechtsdeurwaarders en de Rechtspraak is de ambtshalve toetsing op oneerlijke bedingen

Lees verder >

Op dit moment hot topic voor Gerechtsdeurwaarders en de Rechtspraak is de ambtshalve toetsing op oneerlijke bedingen in consumentenzaken. Voor ondernemers en organisaties kan deze ambtshalve toetsing vervelende gevolgen hebben. Wat is ambtshalve toetsing door de rechter en welke gevolgen heeft het voor de praktijk?

Europese regelgeving

Al in 1983 is de Europese Richtlijn 93/13/EEG ingevoerd. Deze richtlijn wordt ook wel de Europese “Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten” genoemd, maar hierna wordt verwezen naar deze richtlijn met “de Richtlijn oneerlijke bedingen”. De titel van de richtlijn roept verschillende vragen in het leven, zoals “Wat zijn consumentenovereenkomsten?” en “Wat zijn oneerlijke bedingen?”. Onder consumentenovereenkomsten wordt simpelweg verstaan een overeenkomst waarbij de gedaagde partij (de partij die gedagvaard wordt) heeft gehandeld als consument. Het gaat daarbij om natuurlijke personen die als consument handelen (het kopen van roerende zaken, het afnemen van diensten, zonder dat gedaagde daarbij een zakelijk belang heeft). Bedingen in algemene voorwaarden kunnen als oneerlijk worden bestempeld indien die bedingen de rechten van consumenten ’te veel’ inperken.

Ambtshalve toetsing

De Richtlijn oneerlijke bedingen leidt er in de praktijk toe dat rechters bedingen in algemene voorwaarden ambtshalve moeten toetsen. Ambtshalve toetsing houdt in dat de rechter uit zichzelf (zonder dat daar specifiek om gevraagd wordt) over gaat tot toetsing van bedingen uit algemene voorwaarden. Deze ambtshalve toetsing gaat ver: zelfs als een gedaagde geen verweer voert, moet de rechter bedingen in algemene voorwaarden toetsen op (on)eerlijkheid indien hij van dat beding vermoedt dat het oneerlijk is.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft al meerdere malen geoordeeld dat nationale rechters van de lidstaten van de Europese Unie ambtshalve moeten toetsen of bedingen in algemene voorwaarden ‘oneerlijk’ zijn. De Nederlandse Hoge Raad heeft dit uitgangspunt van het Hof van Justitie van de Europese Unie overgenomen, wat betekent dat Nederlandse rechters bedingen in algemene voorwaarden ambtshalve moeten toetsen.

Gevolgen voor ondernemers en organisaties

In consumentenzaken gaan rechters dus snel over tot ambtshalve toetsing. Dit betekent dat de rechter bedingen omtrent onder meer opzegging en betaling toetst, ook al staat het beding tussen partijen niet ter discussie. In sommige relatief eenvoudige zaken leidt deze ambtshalve toetsing tot complexe juridische discussies. Daarnaast kunnen de gebruikers van algemene voorwaarden verrast worden als de rechter van oordeel is dat een beding oneerlijk is en het daarom vernietigt.

Rechters zijn steeds actiever in het beoordelen van algemene voorwaarden. In 2019 heeft het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) een formulier vastgesteld dat (door gerechtsdeurwaarders) gevolgd moet worden bij het opstellen van dagvaardingen. Hoewel (de inhoud van) het formulier nog ter discussie staat, kan het niet volgen van het formulier vervelende gevolgen hebben. Klik daarom hier om het formulier in te zien, zodat u ook weet op basis van welke informatie de zaak die u aanbrengt door de rechter wordt beoordeeld.

Bent u benieuwd of de manier waarop u overeenkomsten sluit met consumenten voldoet met het oog op het door het LOVCK&T vastgestelde formulier? Of weet u niet zeker of uw Algemene Voorwaarden voldoen in het kader van de Richtlijn oneerlijke bedingen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van ons kantoor en wij nemen graag de tijd om bovenstaande rustig met u door te nemen. U kunt uw contactgegevens ook achterlaten op ons online invulformulier, waarop een medewerker van ons kantoor u zal bellen om een geheel vrijblijvende (telefonische) afspraak te maken.

Lees minder <

Griffierechten 2020 bekend

De griffierechten voor het nieuwe kalenderjaar zijn bekendgemaakt. Zie onderstaande tabel.

Lees verder >

De griffierechten voor het nieuwe kalenderjaar zijn bekendgemaakt. Zie onderstaande tabel.

Lees minder <

Huurder zonder hoofdverblijf in woning: ontruiming toegewezen

Begin augustus heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de woning van huurders die niet hun

Lees verder >

Begin augustus heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de woning van huurders die niet hun hoofdverblijf hadden in de door hun gehuurde woning, mag worden ontruimd. Dat één van de huurders zijn leven zo heeft ingericht dat hij verschillende adressen heeft staat de hurder vrij. Gelet echter op het gegeven dat de huurder maar zeer weinig in de woning verblijft, geen eigen kamer heeft en nachten in de woning doorbrengt op de bank, heeft geleid tot het oordeel dat de huurder niet zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde. Redenen om elders te verblijven maken dat niet anders.

Verbleef de huurder wel in het gehuurde?

Op grond van artikel 10.2 van de toepasselijke algemene voorwaarden was de huurder verplicht de woning voortdurend zelf te bewonenen er zijn hoofdverblijf te hebben. Ook was het de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of in gebruik af te staan aan een derde. De huurder in deze specifieke zaak had bij aangaan van de huurovereenkomst aangegeven doorgaans veel van huis te zijn. Jaren later wordt de verhuurder gebeld door een derde die een verstopping in de woning meldde. Bij huisbezoek om de verstopping te verhelpen trof de monteur de dochter van de huurder in het huis, evenals haar vriend. Ook haar zu zou samen met haar vriend in de woning verblijven. Bij navraag blijkt de huurder niet vaak in de woning te verblijven, maar eigenlijk bij zijn vriendin te wonen. Als de huurder langskomt blijft hij heel af en toe slapen, op de bank in de woonkamer. De beide zussen betalen per maand € 500,00 aan hun vader voor het gebruik van de woning.

Nader onderzoek door verhuurder

Verhuurder heeft naar aanleiding van haar constateringen nader onderzoek gedaan. Zo heeft verhuurder een bericht op Facebook gevonden van één van de aangetroffen dochters van de huurder, waarin zij haar kamer voor € 600,00 ter onderhuur aanbiedt voor zes maanden, omdat ze ergens anders gaat studeren gedurende die periode. In het bericht stelde de dochter dat de onderhuurder het appartement enkel met haar zus zou delen. Gelet op deze informatie heeft de verhuurder de huurder uitgenodigd voor een gesprek op haar kantoor. Aan deze uitnodiging heeft de huurder gehoor gegeven. In dat gesprek heeft de huurder aangegeven dat hij het er niet mee eens is dat hij de woning onderverhuurt aan zijn dochters: zoals hij leeft, hoeft hij met niemand te bespreken en dat gaat niemand wat aan. Wel heeft de huurder gezegd de woning absoluut niet kwijt te willen en de woning dan zo in te willen richten dat hij er wel zijn hoofdverblijf heeft. De berichten van zijn dochters over het onderhuren van een van de kamers in de woning kwamen de huurder niet bekend voor en hij was dan ook niet bekend met de naam van een meisje dat gedurende enkele maanden op het adres ingeschreven heeft staan. Omdat de huurder daar wel van op de hoogte zou zijn als hij zijn hoofdverblijf in de woning zou hebben, heeft de verhuurder gevraagd aan de huurder om de huur op te zeggen.

Verhuurder heeft vervolgens huurder aangeschreven met de vraag de huurovereenkomst op te zeggen. Aan dit verzoek heeft huurder geen gehoor gegeven. Ook op de brief van verhuurder aan de feitelijke bewoners van de woning, waarin verhuurder schreef dat zij zonder recht of titel in de woning verbleven, is geen reactie ontvangen. Huurder heeft een verklaring in het geding gebracht, waarin hij heeft gesteld dat hij de voorgaande anderhalf jaar weinig in de woning heeft verbleven in verband met de mantelzorg van een goede vriend.

Oordeel rechter

De verhuurder heeft gesteld dat zij een spoedeisend belang had, omdat de woning een schaarse huurwoning in het middensegment van de vrije sector betrof, waarvoor lange wachttijden bestaan. In haar uitspraak heeft de rechter in Amsterdam geoordeeld dat het een feit van algemene bekendheid is dat voor geliberaliseerde huurwoningen in het middensegment veel belangstelling bestaat. Daarnaast heeft de rechter geoordeeld dat het gegeven dat de huurder zijn leven zo ingericht heeft dat hij verschillende adressen heeft hem uiteraard geheel vrij staat. Gelet op het feit dat de huurder zeer weinig in de woning verblijft, daarin geen eigen kamer heeft en de nachten die hij in de woning doorbrengt op de bank slaapt, is voorshands het oordeel dat hij niet zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde. De redenen die hij heeft en had om elders te verblijven, maken dat niet anders. De gevorderde ontruiming is daarom toegewezen.

Volledige uitspraak lezen? Klik hier.

Lees minder <

Wijzigingen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wetswijziging maakt een einde

Lees verder >

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wetswijziging maakt een einde aan het digitaal indienen van procedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Bovendien wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

Welke procesreglementen worden aangepast rondom 1 oktober?

Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober enkel de volgende procesreglementen aangepast:
• kanton dagvaardingszaken;
• civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
• handel dagvaardingszaken hoven.
De overige procesreglementen volgen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

Wat houden deze procesrechtelijke wijzigingen in?

Bij de procesrechtelijke wijzigingen gaat het in het kort om 1) de uitbreiding van de centrale rol van de mondelinge behandeling, 2) de regierol van de rechter en 3) het vervallen van het pleidooi. De dagvaarding en het verzoekschrift en de wijze van aanbrengen blijven in de huidige vorm bestaan (daarmee vervalt ook de KEI-term ‘procesinleiding’) en de rol blijft gehandhaafd.

Stopzetting pilots handelsvorderingszaken

In Gelderland en Midden-Nederland is de stopzetting van de pilots in handelsvorderingszaken volop in voorbereiding. ‘Mijn rechtspraak’ en het ‘Aansluitpunt Rechtspraak’ worden niet afgesloten. Uitgangspunt is dat zaken die digitaal zijn aangebracht ook digitaal worden afgerond. Vanaf 1 oktober wordt de ‘procesinleiding’ vervangen door de dagvaarding. Dagvaardingen die op of na 1 oktober betekend zijn, worden op papier ingediend, net als bij andere rechtbanken. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Lees minder <